8 signes silenciosos que pot tenir diverticulitis

No es tracta només del dolor d’estómac, aquests altres símptomes i factors de risc per a la diverticulitis també podrien proporcionar una pista.

Què és exactament la diverticulitis?

La diverticulitis és una malaltia que afecta el sistema digestiu i pot causar fort dolor a l’abdomen inferior. Normalment es pot tractar amb antibiòtics o lleus canvis en la dieta, però requereix atenció mèdica per part d’un professional. Abans de dirigir-se al metge, aquí es mostren símptomes silenciosos de diverticulitis que us poden ajudar a identificar si teniu la malaltia. A continuació, es mostren 7 dolors comuns de l'estómac i què signifiquen.

Quina diferència hi ha entre diverticulitis i diverticulosi?Allow us a brief anatomy lesson: Diverticula, which are at the root of both conditions, are pouch-like structures about the size of a marble that form in the wall of the large intestine. The presence of diverticula in the large intestine is called diverticulosis, and, though it has a medical name, the simple act of the diverticula forming in the large intestine doesn’t cause a problem for most people. In fact, about half of all people over age 60 have diverticulosis, according to the U.S. National Library of Medicine. The diverticula are usually identified in an X-ray, CT scan or colonoscopy, according to David Greenwald, MD, director of clinical gastroenterology and endoscopy at Mt. Sinai Hospital in New York City. But sometimes the diverticula can become infected, which is where diverticulitis comes in. Diverticulitis occurs when the diverticula become inflamed or infected