Com desenvolupar una actitud positiva en 6 passos fàcils

El teu got sempre està mig buit? Recupera el cervell per mirar al costat brillant amb aquestes estratègies de Shawn Achor, autor del llibre Abans de la felicitat.

Digueu-vos que podeu canviar

Happiness is not the belief you don’t need to change, it’s that you can change