Això és el que realment té com a trastorn d’ansietat generalitzada

Sí, hi ha cap cosa que et preocupi massa, i potser sigui un signe que tingues aquest trastorn molt comú.

He diagnosed her with test anxiety